Извънредно ОС на КККБ на 25/02/2012г

 • Управителният съвет на сдружение „Кане Корсо Клуб България“, София, свиква извънредно общо събрание на 25.02.2012 г. от 14 ч. в гр. София, ул. "Княз Борис I" 73 (www.zala73.com) при следния дневен ред:

  1.Приемане на финансов отчет на УС на КККБ за календарната  2011 г.

  2.Избор на Управителен Съвет .

  3.Избор на Комисии.

  4.Промяна на сроковете за плащане на членски внос.

  При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.