Извънредно ОС на КККБ на 29/01/2011г.

  • Управителният съвет на сдружение „Кане Корсо Клуб България“, София, свиква извънредно общо събрание на 29.01.2011 г. от 14 ч. в гр. София, ул. "Княз Борис I" 73 (www.zala73.com) при следния дневен ред:

    1. Промяна на Устав Чл.7/3  Управителен Съвет – състав и членове;

    2. Разискване на други въпроси.

    При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.