ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КККБ №5 от 22/03/2013

 •  

  Днес 22.03.2013г. на УС на КККБ се взеха следните решения:

   

  т1.Всички членове да представят информация за всички притежавани от тях кучета

  1.1 Родословие

  1.2 Договор за съсобственост на кучето ако не е само собственост на член на клуба

  1.3 Договор за наем за куче, което е във владение на член на клуба ,а не е негова съсобственост

   

  т2. Определя условията за участие на кучета от породата кане корсо италиано в организираната от КККБ специализирана изложба на 11.05.2013г.

  2.1 такса участие 15лв. за членове на КККБ (платили членски внос за 2013г. до 31.03.2013г. 

  2.2 такса участие 45лв за всички останали участници

  2.3 всички участници представят копие от родословното свидетелство или регистрация

  2.4 кучетата ,които ще вземат участие трябва да съпроводени с имунизанионен паспорт и валидни поставени ваксини.

  т3. Взема се решение за закупуването на касов апарат и регистрирането му в НАП

   

  Председател :Диана Русева

  Зам.Председател: Владимир Миленков

  ОРД: Димитър Джуров