ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА КККБ №3 от 29/12/2012

 • Днес на 29.12.2012г УС на КККБ взе следните решения :

  1.Променя размера на членския внос считано от 01.01.2013 на 50лв /петдесет лева/

  2. Определя такса за полагане изпит за познаване на стандарта 50лв /петдесет лева/

  3. Отменя встъпителната вноска от 20лв/двадесет лева /за нови членове

  Председател: Диана Русева

  Зам. председател : Владимир Миленков

  ОРД : Димитър Джуров