За клуба

  • Официален сайт.

     

       Кане Корсо Клуб България бе учреден през 2009 г.  и има за основна цел да работи за развитието и подобряване здравословното състояние и екстериора на кучета от породата Кане Корсо в Република България  чрез своите членове и структури, като повишава киноложката култура на своите членове и популяризира дейността им сред обществото; подобрява   племенните   качества   на   породата   Кане   корсо,    посредством целенасочена развъдна дейност и внос на чистопородни кучета; организира и усъвършенства защитата на чистопородните кучета от породата Кане корсо и формирането на правилно отношение към тях; осъществяване правна и информационна защита на своите членове; стимулира на чистопородното развъждане на кучета от породата Кане корсо; популяризира своята дейност и резултатите от нея; насърчава, консултира и задоволява интересите и нуждите на своите членове по въпроси свързани с отглеждането, селекционната дейност на породата Кане корсо с осигуряване на информация и специализирана помощ; осъществява и развива международните връзки и сътрудничество със сродни организации на международни срещи и прояви във връзка със своята дейност; контролира за стриктното изпълнение на селекционно-развъдната дейност на породата Кане корсо.

       Сдружението Кане Корсо Клуб България осъществява своята дейност в обществена полза, като има следният предмет на дейност:подпомага набавяне на достатъчно и разнообразно количество аборигенен генетичен материал и работа с досега съществуващ; чистопородно развъждане и регистрация   на   кучета   от   породата   кане   корсо,   отглеждани   и   развъждани   на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандартите, добрите практики в развъждането и изискванията установени от FCI и БРФК , относно расовите белези на породата Кане корсо и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с кучета от друга порода; подпомага повишаване качествата на физическите заложби на кучетата от породата Кане корсо и на техния характер , организиране на специализирани изложби за породата, контрол върху  благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата Кане корсо; провеждане на изпити за селекционна годност; издаване на регистър  за отглеждането; издаване на национален племенен регистър и удостоверения за произход,издаване на родословни свидетелства на кучетата от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки , провеждане и осъществяване на спортни изяви (състезания) на кучета от породата Кане корсо;  професионално обучение на кучета от породата Кане корсо за полезни цели

       Кане Корсо Клуб България извършва разяснителна и агитационна дейност във всичките й форми с цел подкрепа и защита на породното развъждане.