Информация

Можете да се свържете с Клуб Кане Корсо България на:
Председател:
   Диана Русева - 0882 839 177
Заместник Председател:
   Владимир Миленков - 0885 411 424
Отговорник Развъдна Дейност:
   Димитър Джуров - 0898 783 741
E-mail: clubcanecorsobg@mail.bg

Банкова сметка:
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG57RZBB91551028963600
БАНКА: Райфайзен Банк България EАД
ТИТУЛЯР: Клуб Кане Корсо България